โคลง SOTUS

posted on 18 Jun 2010 08:50 by thitaphat26

ไปเจอใน facebook มา เลยเอามาแบ่งปัน

เรื่องของเรื่องคือ ไม่เคยเห็นโคลงบทนี้มาก่อน ^^>

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S-Seniority
ต่างคนเรียนต่างชั้น...ต่างปี
เปรียบหนึ่งเป็นน้องพี่...ร่วมพ้อง
พี่แนะสิ่งใดดี...ใดผิด
เจ้าประพฤติสมดั่งน้อง...พี่นี้คอยเคียงฯ
O-Order
หมู่ชนคนหลากล้น...สารพัน
ต่างมาร่วมรวมกัน...สร้างชื่อ
วินัยจึ่งสำคัญ... มากอยู่
เรียนเล่น บ มิยื้อ...นอกล้นกฎเกณฑ์ฯ
T-Tradition
เจตนาพาสืบทอด...สิ่งดี
ต่างชนคนต่างมี...แผกบ้าง
สานสืบประเพณี...คือหนึ่ง
หลากรุ่นร่วมสรรค์สร้าง...ต่อเนื่องเนิ่นนานฯ
U-Unity
สามัคคีถือเทิดไว้...มั่นคง
เลือดหมูจักดำรง...สืบได้
บ้านเมืองยิ่งดำรง...อยู่ยั่ง
ยืนนาผองพวกรักร่วมไว้...ดุจแม้นฟันเฟืองฯ
S-Spirit
สละซึ่งกายจิตได้...เป็นดี
เรียนเด่นเล่นควรมี...คละเคล้า
น้ำใจยิ่งต้องมี...เป็นหนึ่ง
ร่วมกิจกรรมเช้า...แบ่งบ้างตามกาล ฯ

 

Credit :
โคลงโซตัส ... ห้องสมุดภาควิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Comment

Comment:

Tweet